Soler Executive AS

Styreleder og styremedlemmer

Våre oppdragsgivere gjør stadig endringer i sin styresammensetning, og vi bistår dem med å sette sammen team av dyktige personer for å møte kravene som stilles til optimal drift av en styrefunksjon. Vi ønske r derfor å komme i kontakt med deg som besitter solid styre-erfaring, men også deg som er i posisjon med å fylle på med dine første styreverv. Vi har en bred plattform med ulike oppdragsgivere innen privat næringsliv, organisasjonsliv og offentlig virksomhet.

Dato: 03/14/2017

Sted: Hele landet

Kategori: Leder

 

 

Som oftest foregår søken etter styremedlemmer/ledere anonymt, hvilket betyr at vi søker vårt nettverk og leter etter den til en hver tid etterspurte kompetanse og erfaring. Det vil kunne være ulke kompetansebehov som etterspørres, for å kunne sette sammen det beste styret.

 

Dersom du selv vil melde deg tilgjengelig for oppdrag, eller du skal som eier/valgkomite eller styreleder rekruttere inn styrerepresentanter, hører vi gjerne fra deg.

 

For ytterligere informasjon om aktuelle verv, ta kontakt med Ivar Ødegaard, tlf. 90 17 76 68 hos Solér Executive AS. Henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor våre oppdragsgivere. Vi imøteser din CV og søknad, med vektlegging på relevant styrekompetanse via; post@soler.no. og merk søknaden: 12512.