Soler Executive AS

Generell henvendelse

Er du på utkikk etter ny jobb eller ønsker å være i våre systemer dersom en ny mulighet dukker opp?

slider3

Dato: 01/01/2020

Kunde: NN

Sted: NN

Kategori: Annet

 

 

Send oss en CV og en kort søknad slik at vi har deg i våre systemer.

I søknader bør du skrive litt om deg selv og hva du er på utskikk etter.

Vi imøteser din CV og søknad via post@soler.no, og merk søknaden med “10000”.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Ivar Ødegaard hos Solér Executive AS på tlf. 90 17 76 68. Alle henvendelser behandles konfidensielt.