Soler Executive AS

 

 

Solér Executive bistår bedrifter som er i en omstillingsprosess og som ønsker å gi sine medarbeidere støtte i en nedbemanningssituasjon. Nedbemanning setter spor både hos ansatte som forlater organisasjonen, og de som blir værende.

 

Solér Executive AS har laget et program for å bistå de som blir direkte berørt i forbindelse med organisasjonsendringer. Hver enkelt skal få hjelp til å takle sin situasjon, slik at de raskest mulig skal finne neste steg i karrieren. Vi ønsker å bidra til at ledelsen frigjør energi til å fokusere på medarbeidere som skal fortsette ansettelsesforholdet etter at nedbemanningen er gjennomført. Outplacement hos Solér Executive er et individuelt tilpasset program for kandidater som raskt og effektivt ønsker å komme seg videre inn i en ny jobb. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte medarbeider bedrer sine muligheter i et krevende arbeidsmarked.

 

Solér Executive har over 20 års erfaring med outplacement, karriereveiledning og rekruttering. Vi vet hva beslutningstakere i næringslivet er opptatt av i en rekrutteringsprosess. I løpet av denne perioden har vi oppnådd meget gode resultater, med tilbakemeldinger fra våre deltagere i outplacement-programmet om at de raskt har posisjonert seg til en ny jobb.

 

Programmet

Programmet har en varighet på 1, 3 eller 6 måneder og er tilpasset den enkeltes utgangspunkt og ambisjoner. Hver deltager vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. Den innledende delen av programmet vil fokusere på å øke kandidatens bevissthet om egen kompetanse, motivasjon og valgmuligheter gjennom personlige samtaler. Deretter vil programmet bli tilpasset den enkeltes behov med eksempelvis workshops, tester og intervjutrening via video. Blant annet vil vi berøre følgende temaer i prosessen:

  • Motivasjon og fokus i jobbsøkerprosessen
  • Kompetanse og ferdigheter
  • Verdier og holdninger
  • Personlige styrker og svakheter
  • Muligheter i jobbmarkedet
  • Gjennomgang og kursing av CV og søknad
  • Oppfølging rundt aktive søknader, intervjuer

 

Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte for våre kunder.

Ta gjerne kontakt med oss via post@soler.no eller tlf. til Ivar Ødegaard +47 90177668 dersom du har spørsmål til programmet.