Soler Executive AS

 

 

 

Ved behov for endringsprosesser, fusjoner, oppkjøp og sammenslåing av ulike virksomheter møter eiere, ledelse og ansatte ofte store og til dels ukjente utfordringer. Ved å kartlegge holdninger, motivasjon, forpliktelse og kompetanse har man ofte et bedre beslutningsgrunnlag i forhold til å vurdere human kapitalen i virksomheten.

 

Vår tjeneste Management Audit er i stor grad skreddersydd til hvert enkelt tilfelle, men utgangspunktet for tjenesten/programmet er å kartlegge og avdekke eventuelle faremomenter knyttet til human kapitalen man tilfører/innehar ift. denne typen endringer. Alle endringsprosesser har et utgangspunkt og et mål, og derfor er disse to endestasjonene også utgangspunktet for vårt bidrag i denne prosessen.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende refleksjon  sammen rundt ditt behov.