Soler Executive AS

 

 

 

Erfaringer viser at kandidater som har vært gjennom et karriererådgivningsprogram bruker kortere tid på å komme seg ut i ny jobb, og at de tar et mer riktig yrkes- og jobbvalg.

 

Karriererådgiving/Coaching hos Solér Executive er et individuelt tilpasset program for kandidater som raskt og effektivt ønsker å komme seg inn i en ny jobb. Vår målsetting er å bidra til at den enkelte bedrer sine muligheter i et krevende arbeidsmarked. Solér Executive har over 20 års erfaring med karriererådgiving, coaching, outplacement og rekruttering. Vi vet hva beslutningstakere i næringslivet er opptatt av i en rekrutteringsprosess. I løpet av denne perioden har vi oppnådd meget gode resultater, med tilbakemeldinger fra våre deltagere om at de raskt har posisjonert seg til en ny jobb.

 

Programmet

Programmet er tilpasset den enkeltes utgangspunkt og ambisjoner. Kandidaten vil få en personlig rådgiver gjennom hele perioden. Resultatet av vår jobb sammen med deg, er at du i større grad er bevisst din egen kompetanse og muligheter, samt at din faktiske jobbsøkerkompetanse øker. Dette vil lede til at du mer effektivt vil finne frem til aktuelle stillinger og at du fremstår som en sterk kandidat. Den innledende delen av programmet vil fokusere på å øke kandidatens bevissthet om egen kompetanse, motivasjon og valgmuligheter gjennom personlige samtaler. Deretter vil programmet bli tilpasset den enkeltes behov med eksempelvis workshops, tester og intervjutrening via video. Blant annet vil vi berøre følgende temaer i prosessen:

  • Motivasjon og fokus i jobbsøkerprosessen
  • Kompetanse og ferdigheter
  • Verdier og holdninger
  • Personlige styrker og svakheter
  • Muligheter i jobbmarkedet
  • Gjennomgang og kursing av CV og søknad
  • Oppfølging rundt aktive søknader, intervjuer

 

Vi legger stor vekt på å spesialtilpasse arbeidet og innsatsområdene slik at det skal gi et profesjonelt utbytte.

 

Ta kontakt med Ivar Ødegaard på tlf. +47 90 17 76 68 eller post@soler.no om du er interessert i å høre mer.