Soler Executive AS

 

 

 

Noen ganger har man allerede identifisert den eller de personene man kunne tenke seg å ansette. Ofte er det ansatte hos nære samarbeidspartnere, og det kan være vanskelig av ulike hensyn å selv ta direkte kontakt med vedkommende for å diskutere en mulig ansettelse.

 

Da kan Solér Executive AS tilby en tjeneste hvor vi er den som gjennomfører prosessen, tar kontakt med den eller de det gjelder, kartlegger deres motivasjon for å delta i en rekrutteringsprosess og sjekker de inn eller ut av prosessen. Dette kan vi også gjøre helt anonymt, uten at kandidat vet hvilken oppdragsgiver vi arbeider for.