Soler Executive AS

 

 

 

Mange roller har et bredt nedslagsfelt, det vil si at det er mange kandidater tilgjengelig og at målgruppen anses å være bred for å besette rollen. I tillegg ønsker ofte oppdragsgivere å profilere sin egen virksomhet og gjennom stillingsannonsering forteller man et positivt budskap som gir assosiasjoner til vekst, utvikling og fremtidstro.

 

Noen ganger er det hensiktsmessig at vi annonserer stillingen men hvor vår oppdragsgiver fremstår anonymt. Ofte er denne metoden tilstrekkelig for å nå et ønsket resultat, men stadig oftere ser vi at denne metoden fungerer best om den kombineres med et aktivt søk. I en annonsert prosess er det viktig at alle søkere opplever en profesjonell prosess, at kommunikasjonen underveis er korrekt og at alle kandidater, også de som ikke er aktuelle får en saklig tilbakemelding.

 

All den kommunikasjonen håndterer Solér Executive AS profesjonelt og stødig, med gode systemer tilpasset vår virksomhet gjennom mange år. Spørsmål om rollen, epost korrespondanse og øvrig informasjon rundt prosessen er en del av denne tjenesten.