soler

Utsendinger

Ref : 12557
Dato : 2019-08-01
Sted : Liberia
Firma : Misjonsalliansen

Utsendinger

Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Satsingsområdene er kirkearbeid, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling. I Misjonsalliansen sin lokalsamfunnsutvikling i sør, samarbeider de med lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner. Prosjektene Misjonsalliansen støtter, bidrar til å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet, styrke forståelsen for diakoni og at mennesker finner tro og håp.

Misjonsalliansen trenger flere ansatte til de ulike landene, både:

 

Landdirektører og ansatte på landkontorene

 

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker i første omgang etter inntil 4 nye utsendinger til landkontoret der. Dersom ektepar søker, kan de vurderes og ansettes på like vilkår.

 

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 

 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans, undervisning, helse, juss
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Ledererfaring
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

 

 

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

 

Se på Misjonsalliansens hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

 

Om dette kan være interessant, se mer på www.soler.no, eller ta uforpliktende kontakt med Ivar Ødegaard på tlf. 901 77 668, fra Solér Executive AS. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Vi imøteser din CV og søknad via post@soler.no, som merkes "12557", søknadsfrist snarest.