soler

BISTANDSARBEID I UTLANDET

Ref : 28029
Dato : 2017-12-18
Sted : Sierra Leone
Firma : Misjonsalliansen

BISTANDSARBEID I UTLANDET

Misjonsalliansen
Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i ni land i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Satsingsområdene er kirkearbeid, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling – og arbeidet innbefatter utdanning, helse og hiv/aids, vann, fotball og arbeid blant funksjonshemmede. Misjonsalliansen vil jobbe tett med mennesker i prosjektene. Det er de som definerer behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte – og samarbeider med lokale myndigheter og organisasjoner – for å utruste målgruppen til drive arbeidet selv. På den måten skapes det eierforhold, ansvarsfølelse og langsiktig bærekraft i prosjektene.

 

Misjonsalliansen trenger flere resurspersoner til de ulike lokasjonene, alt fra:

 

Landsansvarlig/ Direktør

Ansatte på landkontor

 

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker snarest etter inntil 4 nye utsendinger til landkontoret. Dersom ektepar søker, kan de vurderes og ansettes på like vilkår.

 

 

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

 

 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans, undervisning, helse, juss
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Ledererfaring
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

 

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

 

Se på Misjonsalliansens hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

 

 

Ta gjerne kontakt med Linda Lauvålien på tlf. 92 42 81 85, eller Ivar Ødegaard på tlf. 901 77 668, fra Solér Executive AS. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Vi imøteser din CV og søknad via post@soler.no, merk søknaden "28029", søknadsfrist snarest.